RedTab Program TCs

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสมาชิก LEVI’S® RED TAB™ (“โปรแกรม”)

วันที่มีผลบังคับใช้: 1 เมษายน 2565

ข้อ 1. ภาพรวม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมต่อไปนี้ (“เงื่อนไข”) รวมทั้งเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ลีวาย สเตราส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ตลอดจนบริษัทในเครือและบริษัทลูก หรือ “LS&Co.”) เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ LS&Co. ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโปรแกรมของคุณ (“ข้อตกลง”) โปรดอ่านเงื่อนไขในที่นี้อย่างละเอียดเนื่องจากจะมีผลต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ ในการลงทะเบียนในโปรแกรม คุณจะได้เป็น “สมาชิก” และจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ณ ร้านจำหน่าย Levi’s® ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือทางออนไลน์ที่ www.levi.co.th ในประเทศไทย (“สมาชิก”) การเข้าร่วมโปรแกรมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ LS&Co. ที่ให้ไว้ภายใต้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ LS&Co. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขในที่นี้และเงื่อนไขการใช้งานและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ยึดตามเงื่อนไขในที่นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขในที่นี้ โปรดอย่าเข้าร่วมโปรแกรม

ข้อ 2. คุณสมบัติในการมีสิทธิ์

ในการเข้าร่วมโปรแกรม คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ภายใต้การกำกับดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่เห็นชอบในข้อผูกพันตามเงื่อนไขในที่นี้ LS&Co. อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยจะมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบก็ได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเป็นสมาชิกของผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัท

ข้อ 3. วิธีลงทะเบียน

การลงทะเบียนในโปรแกรมไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และเป็นทางเลือกโดยการให้ข้อมูลที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงการกำหนดรหัสผ่านที่ตรงตามเกณฑ์หรือการป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน ณ ร้านจำหน่าย Levi’s® ที่ตรงตามเกณฑ์ในประเทศไทย หรือทางออนไลน์ที่ www.levi.co.th อาจมีการกำหนดให้ทำแบบสอบถามเสริมในการลงทะเบียน ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับอีเมลยืนยันถึงการเป็นสมาชิก คุณต้องรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในระหว่างการลงทะเบียนและตลอดการเข้าร่วมโปรแกรมเป็นความจริงและมีความถูกต้อง และคุณตกลงที่จะอัพเดตข้อมูลดังกล่าว ตามความจำเป็นเพื่อให้ข้อมูลเป็นจริงและมีความถูกต้องอยู่เสมอ

ข้อ 4. โปรโมชั่น

ในการลงทะเบียน สมาชิกจะมีสิทธิ์ในการได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ในทันที ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และอาจจะสิ้นสุดในทันทีหากสมาชิกถูกตัดสิทธิ์จากโปรแกรมหรือลบออกจากโปรแกรมโดยสมัครใจ: 1. โปรแกรมการแลกคะแนน

  โปรแกรมการแลกคะแนน Levi’s® Red Tab™ ช่วยให้สมาชิกได้รับคะแนนสะสมที่สามารถนำมาแลกได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้


  • วิธีในการได้รับคะแนนสะสม (“คะแนน”)

   สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมอย่างน้อย 1 แต้ม สำหรับทุก ๆ บาทที่ใช้จ่ายไปกับการซื้อสินค้าในร้าน Levi’s® ในประเทศไทยที่เข้าร่วมรายการ ร้าน Levi’s ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ กรุ๊ป และทางออนไลน์ที่ www.levi.co.th (เรียกรวมกันว่า “ร้านจำหน่ายและร้านค้าออนไลน์ที่เข้าร่วมรายการ”) กับโปรแกรม เริ่มสร้างรายได้จากการใช้จ่ายขั้นต่ำ 1 บาท โดยจะปัดเศษลงเป็นตัวเลขที่ใกล้ที่สุด

   สมาชิกจะไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนในส่วนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรกำนัลหากใช้บัตรกำนัลของขวัญหรือบัตรกำนัลเงินสดในการซื้อสินค้าในร้านที่เข้าร่วมรายการหรือทางออนไลน์

   สมาชิกที่ซื้อบน www.levi.co.th จะต้องเข้าสู่ระบบบัญชีของสมาชิกเพื่อรับคะแนน สมาชิกที่ซื้อสินค้าจากร้านที่เข้าร่วมรายการสามารถยืนยันการเป็นสมาชิกได้โดยระบุอีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โปรดทราบว่าอาจจะใช้เวลาถึงสองสัปดาห์กว่าที่การเพิ่มคะแนนที่ได้รับจะปรากฏในบัญชีของสมาชิก

  • การแลกคะแนนสะสม

   หลังจากที่ได้รับ คะแนนจะปรากฏบนพอร์ทัลบัญชีของสมาชิกที่ www.levi.co.th 100 คะแนนมีมูลค่าเทียบเท่ากับ 1 บาท และสามารถใช้หักจากยอดการซื้อของคุณที่ร้านจำหน่ายและร้านค้าออนไลน์ที่เข้าร่วมรายการในครั้งต่อไป สามารถนำคะแนนมาหักจากยอดซื้อครั้งต่อไปของคุณได้ (ราคาซื้อสุทธิจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่รวมค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์) จำนวนคะแนนที่จะนำมาใช้ในการซื้ออาจเป็นได้ทั้งจำนวนคะแนนรวมที่สมาชิกได้รับ หรือหากคะแนนนั้นเกินมูลค่าที่ซื้อจะเป็นจำนวนคะแนนเท่ากับมูลค่าของการซื้อ สมาชิกไม่สามารถเลือกได้ว่าจะใช้คะแนนเท่าใดในการหักจากยอดซื้อ ในกรณีที่มีการส่งคืนรายการที่ซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งเป็นการใช้คะแนนแลกซื้อเพื่อขอคืนเงินตามนโยบายการคืนสินค้าของเรา ส่วนของการซื้อที่ใช้คะแนนของนั้นจะได้รับคืนในรูปแบบของบัตรกำนัลเงินสด สมาชิกควรเขียนจดหมายไปยัง THenquiry@levi.com ภายใน 14 วันหลังจากที่ทำการสั่งซื้อเพื่อขอคืนสินค้า

   คะแนนไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นหรือบัญชีอื่น หรือแลกเป็นเงินสดได้ ต้องใช้คะแนนขั้นต่ำ 100 แต้มในการแลกซื้อที่ร้านจำหน่ายและร้านค้าออนไลน์ที่เข้าร่วมรายการเพื่อหักจากยอดซื้อของคุณ ไม่สามารถใช้คะแนนร่วมกับบัตรกำนัลของขวัญได้

   คะแนนมีอายุ 12 เดือน (365 วัน) นับจากวันที่ได้รับ หากมีเหตุผลใดก็ตามที่คุณเชื่อว่ามีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับยอดคะแนนของคุณ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ THenquiry@levi.com

  • รายการแลกรับ

   สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมกับรายการหรือกิจกรรมที่เลือกได้ภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นตามที่ LS&Co. กำหนด ขอบเขต ความหลากหลาย และประเภทของบริการและผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจจะได้รับจากการแลกคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

 2. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับระดับชั้นสมาชิก

  การเป็นสมาชิกมีด้วยกันสามระดับ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่สมาชิกใช้จ่ายในปีที่เป็นสมาชิก โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแต่ละระดับ  บลู ซิลเวอร์ โกลด์
  ผู้ที่ตรงตามเกณฑ์ เพียงแค่คุณสมัครก็จะได้รับสิทธิ์ทันที! เมื่อใช้จ่ายครบ 5,000 บาทภายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อใช้จ่ายครบ 15,000 บาทภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา
  โบนัสการต้อนรับ คะแนนโบนัส 1x ในการทำธุรกรรมครั้งแรกหลังจากที่สมัคร คะแนนโบนัส 2x ในการทำธุรกรรมครั้งแรกหลังจากที่มีคุณสมบัติตรงตามระดับซิลเวอร์ คะแนนโบนัส 3x ในการทำธุรกรรมครั้งแรกหลังจากที่มีคุณสมบัติตรงตามระดับโกลด์
  การได้รับคะแนน 1 บาท = 1 คะแนน 1 บาท = 2 คะแนน 1 บาท = 3 คะแนน
  การแลกคะแนน 100 คะแนนสามารถแลกได้ 1 บาท

  การแลกซื้อสินค้าทั้งหมดจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 100 แต้มโดยแลกได้ที่ร้านจำหน่ายที่เข้าร่วมรายการหรือ levi.co.th
  รางวัลสำหรับวันเกิด คะแนนโบนัส 1x ในการทำธุรกรรมครั้งแรกในเดือนเกิดของคุณ คะแนนโบนัส 2x ในการทำธุรกรรมครั้งแรกในเดือนเกิดของคุณ คะแนนโบนัส 3x ในการทำธุรกรรมครั้งแรกในเดือนเกิดของคุณ
  สิทธิพิเศษในการเข้าถึงการขาย ✔︎
  ตัวอย่างพิเศษของผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่เพิ่งมาถึง ✔︎
  โปรโมชั่นพิเศษ ✔︎
  กิจกรรมวีไอพีที่เลือกสรร ✔︎


  1. ธุรกรรมทั้งหมดที่ระบุในตารางข้างต้นจำกัดเฉพาะการทำธุรกรรมในร้านจำหน่ายและร้านค้าออนไลน์ที่เข้าร่วมรายการ
  2. สมาชิกจะต้องใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 12 เดือนจึงจะมีคุณสมบัติในการได้รับการอัพเกรดระดับสมาชิก
  3. สมาชิกจะต้องใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่มีคุณสมบัติตรงกับระดับชั้น (“ปีสมาชิก”) จึงจะสามารถรักษาระดับสมาชิกซิลเวอร์หรือโกลด์เอาไว้ได้ ในกรณีที่สมาชิกระดับโกลด์ไม่สามารถใช้จ่ายตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาระดับโกลด์ได้ในระหว่างปีสมาชิก สมาชิกระดับโกลด์รายนั้นอาจจะถูกปรับลดลงเป็นระดับซิลเวอร์หรือบลูตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับระดับเหล่านั้น
  1. สมาชิกอาจมีสิทธิ์ได้รับการอัพเกรดที่สูงขึ้นหลายระดับภายในระยะเวลา 12 เดือน หากตรงตามเงื่อนไขเกณฑ์การใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องภายใน 12 เดือนดังกล่าว (เช่น สมาชิกอาจมีสิทธิ์ได้รับการอัพเกรดเป็นระดับซิลเวอร์จากการใช้จ่าย 5,000 บาท จากนั้นจะมีสิทธิ์ได้รับการอัพเกรดเป็นระดับโกลด์โดยการใช้จ่ายเพิ่มอีก 10,000 บาทในอีกสองเดือนต่อมา โดยที่ปีสมาชิกจะเริ่มต้นใหม่นับจากวันที่สมาชิกมีคุณสมบัติตรงตามระดับโกลด์)
  2. สถานะระดับสมาชิกซิลเวอร์และโกลด์ต่างก็มีมีอายุสมาชิกหนึ่งปี
  3. การซื้อทั้งหมดที่ส่งคืนเพื่อขอเงินคืนจะไม่ถูกนำมานับรวมกับการใช้จ่ายตามเงื่อนไขของสมาชิกรายนั้น
  4. สมาชิกที่ลงทะเบียนในช่วงเดือนเกิดจะได้รับคะแนนโบนัสการต้อนรับและคะแนนโบนัสวันเกิด
  5. การซื้อทั้งหมดที่ทำธุรกรรมโดยใช้บัตรกำนัลจะไม่ได้รับคะแนนในส่วนที่จ่ายโดยใช้บัตรกำนัลเงินสดและบัตรกำนัลของขวัญ
 3. สิทธิ์ส่วนลดพิเศษสำหรับเฉพาะสมาชิก

  สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษจากการลดราคาและส่วนลดพิเศษก่อนใครภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดในระหว่างการขายในช่วงกลางฤดูกาลและช่วงสิ้นสุดฤดูกาล (ทั้งทางออนไลน์ที่ www.levi.co.th และที่ร้านจำหน่ายที่ตรงตามเกณฑ์) ตามที่ LS&Co. จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจและตามเงื่อนไขที่เห็นสมควร

  สิทธิพิเศษส่วนลดสำหรับสมาชิกเท่านั้นไม่สามารถใช้ร่วมกับการลดราคา ส่วนลด โปรโมชั่น รหัส คูปอง และ/หรือข้อเสนออื่น ๆ ได้

 4. เข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ ก่อนใคร

  สมาชิกอาจได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงต่อไปนี้ก่อนใคร:


  1. กิจกรรมการขายและ/หรือการส่งเสริมการตลาดจะดำเนินการทางออนไลน์ที่ www.levi.co.th และร้านจำหน่ายที่ตรงตามเกณฑ์ (ตามและเมื่อจัดขึ้น) และ
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นและ/หรือกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้น
 5. คำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวีไอพีสำหรับเฉพาะสมาชิก

  คำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวีไอพีสำหรับเฉพาะสมาชิก ซึ่งจะได้รับแจ้งจาก LS&Co. เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจและตามเงื่อนไขที่เห็นสมควร กิจกรรมตามกำหนดการทั้งหมดอาจถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปตามที่มีการแจ้งให้ทราบ

ข้อ 5. เงื่อนไขทั่วไปของโปรแกรม

จำกัดสมาชิกหนึ่ง (1) รายต่อคน หากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของการเป็นสมาชิก จะถือว่าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับการกำหนดโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการออนไลน์ หรือองค์กรอื่น ๆ (เช่น ธุรกิจ สถาบันการศึกษา เป็นต้น) ที่รับผิดชอบในการกำหนดที่อยู่อีเมลสำหรับโดเมนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลที่แจ้ง สมาชิกแต่ละรายมีหน้าความผิดชอบในการแจ้งที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง ตลอดจนอัปเดตที่อยู่อีเมลของตนตามความจำเป็นเพื่อใช้เข้าร่วมโปรแกรม LS&Co. จะส่งอีเมลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงรายการต่อไปนี้: อีเมลต้อนรับ คำชี้แจงสถานะการเป็นสมาชิกเมื่อครบรอบอายุและ/หรือการอัปเดต ฯลฯ หากไม่ต้องการที่จะได้รับอีเมลเหล่านี้ สมาชิกจะต้องยกเลิกการเป็นสมาชิกของตน อีเมลเหล่านี้จะแยกต่างหากจากอีเมลการตลาดของโปรแกรมหรือการตลาดของแบรนด์ที่สมาชิกอาจจะสมัครรับข้อมูลด้วย LS&Co. อาจส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโปรแกรมผ่านทาง SMS หากไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเหล่านี้ สมาชิกจะต้องยกเลิกการรับการแจ้งเตือนเหล่านี้

การสมัครเข้าร่วมโปรแกรมจะเป็นการลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลการตลาดของแบรนด์ด้วย หากไม่ต้องการได้รับอีเมลการตลาดของแบรนด์ ให้คลิกที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครรับบริการด้วยตนเองที่ส่วนท้ายของอีเมลการตลาดของแบรนด์ หรือทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือมีคำถามเกี่ยวกับโปรแกรมอื่น ๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ THenquiry@levi.com โปรดทราบว่าเวลาทำการคือ 9.00 น. ถึง 18.00 น. (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สมาชิกไม่จำเป็นต้องทำการซื้อเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของโปรแกรม LS&Co. ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันไม่ให้บุคคลใด ๆ สามารถลงทะเบียนในโปรแกรมได้หรือเพื่อระงับและ/หรือลบสมาชิกใด ๆ ออกจากโปรแกรมด้วยเหตุผลใด ๆ ซึ่งรวมไปถึงที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้นำไปจำหน่ายต่อและ/หรือค้าส่ง หรือในกรณีที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกง การละเมิด หรือการใช้ในทางที่ผิดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้ LS&Co. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติโปรแกรมหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาและในลักษณะใด ๆ โดยที่มีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ เงื่อนไขใด ๆ ที่ออกทีหลังจะใช้แทนเวอร์ชันก่อนหน้า การที่คุณยังคงเข้าร่วมโปรแกรมอย่างต่อเนื่องจะถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเงื่อนไขในที่นี้ คุณมีหน้าความผิดชอบในการรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเงื่อนไขในที่นี้

ข้อ 6. การไม่รับประกัน

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต LS&Co. บริษัทในเครือ แผนก และนิติบุคคลในเครือ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทแต่ละรายจะไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดแค่เพียง การรับประกันซึ่งความสามารถทางการพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม หรือรับประกันว่าโปรแกรมจะปราศจากข้อบกพร่องหรือไวรัส หรือการทำงานของโปรแกรมจะไม่หยุดชะงัก ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงฝ่ายเดียวสำหรับความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการเข้าร่วมโปรแกรมและ/หรือโปรโมชั่นการแลกรับใด ๆ

ข้อ 7. การไม่รับผิด

การตกลงเข้าร่วมในโปรแกรมของสมาชิกจะถือเป็นการยกเว้น LS&Co. บริษัทแม่และบริษัทในเครือ และนิติบุคคลในเครือ ตลอดจนกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน (“ฝ่ายที่ไม่ต้องรับผิด”) จากความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมหรือการทำให้เข้าใจผิด หรือการใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด การเข้าร่วมโปรแกรมจะถือว่าสมาชิกไม่ขอเอาผิดกับฝ่ายที่ไม่ต้องรับผิด จากการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมด รวมทั้งความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมทนายความ) ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโปรแกรม การใช้โปรแกรมและผลประโยชน์ หรือข้อตกลงตามเงื่อนไขในที่นี้

ข้อ 8. การแก้ปัญหาข้อพิพาทและข้อตกลงเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขนี้ถูกระงับหรือได้รับคำสั่งจากศาลที่อยู่ในเขตอำนาจว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้ แต่จะไม่กระทบส่วนอื่น ๆ ของเงื่อนไข

ความล้มเหลวใด ๆ ของเราในการใช้สิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมดหรือการสละสิทธิ์ในการฝ่าฝืนเงื่อนไขของคุณจะไม่เป็นการป้องกันไม่ให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวในภายหลังหรือถือว่าเราสละสิทธิ์ในการดำเนินการกับการฝ่าฝืนใด ๆ ที่ตามมาของคุณ หรือข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไข สิทธิ์และการเยียวยาของเราภายใต้เงื่อนไขนี้จะเป็นแบบสะสม และการใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ดังกล่าวจะไม่จำกัดสิทธิ์ของเราในการใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาอื่น ๆ

การเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขจะต้องดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากสาเหตุของการดำเนินคดีที่เกิดขึ้น มิเช่นนั้นการเรียกร้องหรือสาเหตุของการดำเนินการดังกล่าวจะถูกระงับ จะไม่มีการเรียกร้องหรือรับค่าเสียหายอื่นใดนอกจากค่าใช้จ่ายที่จะต้องออกเอง เว้นแต่ฝ่ายที่ชนะคดีจะได้รับสิทธิในการได้รับค่าชดเชยค่าใช้จ่ายบางส่วนและค่าธรรมเนียมทนายความ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทระหว่างเราและคุณที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโปรแกรมของคุณ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องใช้ความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวโดยทันทีและโดยสุจริตใจ หากเราไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวได้ภายในเวลาที่เหมาะสม (ไม่เกินสามสิบ (30) วัน) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทดังกล่าวเพื่อไกล่เกลี่ย หากไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ด้วยการไกล่เกลี่ย คู่สัญญามีอิสระที่จะทำการเรียกร้องสิทธิหรือได้รับการเยียวยาใด ๆ ตามที่กำหนดให้ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับศาลภายในประเทศไทย

ข้อ 9. การยกเลิก

เงื่อนไขในที่นี้มีผลบังคับใช้ทั้งหมด เว้นแต่และจนกว่า LS&Co. จะทำการยกเลิกหรือจนกว่าคุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยการยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ นอกจากนี้ LS&Co. ยังอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าถึงโปรแกรมได้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว หากพิจารณาเห็นว่าคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ ภาระผูกพันและความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยกเลิกจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดภายหลังการยกเลิกข้อตกลงนี้

การอัปเดตเงื่อนไข

เราสามารถอัปเดตเงื่อนไขในที่นี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราได้มีการแก้ไขเงื่อนไขในที่นี้ เราจะโพสต์การแก้ไขดังกล่าวบน www.Levi.co.th ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อทำการโพสต์ การยังคงเข้าร่วมโปรแกรมอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการแก้ไขใด ๆ จะถือเป็นการเห็นด้วยกับแก้ไขดังกล่าว

ข้อ 10. ทั่วไป

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย การสละสิทธิ์ในข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดอื่น ๆ หรือสิทธิ์ของ LS&Co. ที่จะกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ละข้อในที่นี้อย่างเข้มงวด หากพบว่าข้อกำหนดใดของข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออก และข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ข้อตกลงนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างคุณและ LS&Co. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและ/หรือการเข้าร่วมโปรแกรมของคุณ

สามารถดูเงื่อนไขที่ได้รับการอัปเดตล่าสุดได้ที่นี่